montre@montre.ba | +387 51 266 446

Dobrodošli na našu veb stranicu. Sledeći uslovi regulišu vaše korišćenje ove veb stranice. Molimo vas da pažljivo pročitate sledeće tačke pre nego što nastavite sa korišćenjem veb stranice. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate sledeće uslove korišćenja:

  1. Intelektualna Svojina: Sadržaj ove veb stranice, uključujući tekst, slike, grafiku i druge materijale, zaštićen je autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Nijedan dio sadržaja ne smije se reprodukovati, distribuirati ili koristiti bez naše prethodne pismene saglasnosti.
  2. Korisnički Sadžaj: Ukoliko korisnici doprinose sadržaju na ovoj veb stranici, kao što su komentari ili recenzije, oni se slažu da je taj sadržaj javno dostupan i da možemo koristiti taj sadržaj u skladu sa našom politikom privatnosti.
  3. Zabrana Zloupotrebe: Zabranjeno je koristiti ovu veb stranicu za ilegalne ili zlonamerne svrhe. Takođe je zabranjeno ometanje normalnog funkcionisanja stranice, uključujući pokušaje hakovanja ili narušavanja sigurnosti.
  4. Ograničenje Odgovornosti: Sva korišćenja ove veb stranice vrše se na vaš sopstveni rizik. Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke koji proisteknu iz vašeg korišćenja ove veb stranice.
  5. Promjene Uslova: Zadržavamo pravo da u svakom trenutku promjenimo ove uslove korišćenja. Vaše dalje korišćenje ove veb stranice nakon takvih promjena smatraće se prihvatanjem novih uslova.
  6. Sporovi: Eventualni sporovi koji proisteknu iz vašeg korišćenja ove veb stranice podliježu zakonima Republike Bosne i Hercgovine.